93 km Rad. 35.1 Grad durchschnitt. Kotzgrenze erre…

93 km Rad. 35.1 Grad durchschnitt. Kotzgrenze erreicht. Ging nicht.